چاپ روی کاغذ عکس

چاپ روی کاغذ حساس عکاسی از 13-9 تا سایز 700-127 با ثبات رنگ بی نظیر ، رنگهایی درخشان و واقعی بر روی انواع کاغذ های سیلک ، لاستر ، گلاسی و متالیک با بهره از تکنولوژی لیزر و به روز ترین سیستمهای چاپ عکس